O zavedení centrálních testů spekulovalo ministerstvo školství již několik let. Až doposud se totiž žáci mohli dostat na střední školu s maturitním oborem i podle prospěchu ze základní školy, aniž by musel vykonat jakýkoli přijímací test. Právě tyto rozdílné podmínky dovedly nedávno k rozhodnutí pro zavedení jednoty. Přináším proto pár vhodných tipů, které zužitkujete pro kvalitní přípravu.
blondýna s učebnicí.jpg
Základní školy poctivě žáky připravují

Přizpůsobit se tomuto rozhodnutí musely samozřejmě také základní školy, které chtějí, aby se jejich žáci dostali na jejich vytoužené střední školy a uzpůsobují výuku v posledních ročnících. Nechtějí, aby se v testech objevily neznámé typy úloh. Jde ale o žáky, jak k těmto možnostem přistoupí a budou dávat pozor vzorovým příkladům, které jim můžou jen a jen pomoci.
nervózní studentka.jpg
Prohlídněte si vzorové testy

V dnešní internetové době se digitální podobě nevyhnou ani nové přijímací testy. Na oficiálních stránkách CERMATu naleznete soubory se zadáním z letošního roku pro střední školy, abyste se (nebo vaše dítě) mohli co nejlépe připravit s určitými typy příkladů a úloh. Rozhodně ale nesázejte na stejné či velmi podobné úlohy. Nikdy nevíte, jak bude dokument v příštím roce vypadat. To samé platí také pro vysokoškolské studium. Štěstí přeje připraveným!
Neprohloupíte ani při koupí speciálních publikací

Několik nakladatelství neváhalo a ve velmi blízké době vydalo knihy, které zájemce o studium na dalším stupni vzdělávání připraví. Ve většině případů zopakuje kapitoly ze základních (středních) škol a dodá vzorové příklady a také úlohy k vyřešení, které ověří porozumění dané problematice a seznámíte se tak s podobou cvičení. Některé vysoké školy, hlavně ty známější a velké, vydávají ve spolupráci se svými skvělými lektory vlastní knihy, kde můžete objevit samozřejmě také zadání z minulých let.
Konající se přípravy

Na dnech otevřených dveří školy, v prospektech a na webových stránkách informují o dostupných dnech přípravy na přijímací řízení tak, aby pověřené učitelé vysvětlili co nejlépe témata a kapitoly pro větší šance na přijetí a dá se říci, že právě tato možnost je nejúčinnější.