Tento pán, přednášející na Vysoké škole ekonomické a dlouhodobě se zabývající chilským penzijním systémem, se nechal v českém internetovém zpravodajství slyšet, jak by se u nás měl penzijní systém reformovat. Protože i do toho našeho fušuje.
babička s penězi

Tento pán chválí chilský systém. Tedy to, že si tam každý šetří na svůj vlastní účet, ze kterého ve stáří zvoleným způsobem své peníze čerpá. S tím, že ti, kdo si nenašetří dost, respektive ti, kdo v souladu se zákonem takto šetřit nemusí, dostávají zaručeně minimální penzi, i když se o ni nezasloužili, respektive dostávají částečný doplatek mezi tím, na co si vydělali, a tím, co by měli zaručeně dostávat.
figurky seniorů

Tamní systém prý ale u nás zavést nelze, protože sice nevede k žádným dluhům v budoucnu, ale jeho zavádění je velice drahé. Protože by si při přechodu na tento systém lidé šetřili na svou vlastní budoucí existenci sami, zároveň by ale museli z daní živit i důchodce dnešní, podle dosavadního modelu.

Ovšem pan Brabec vymyslel „geniální“ řešení.

Reforma českých důchodů by se podle něj měla zaměřit hlavně na vyšší střední třídu. Pouze lidé z této, tedy „jen ti bohatší“, by si prý měli povinně spořit i v jakémsi druhém pilíři.

Zatímco lidé chudí či ti z nižší střední třídy totiž dostávají relativně příznivou penzi v poměru k poslední mzdě, protože náš systém je hodně solidární, vyšší střední třída nedosahuje takových náhradových poměrů, jaké by asi očekávala. A tak lidé z vyšší střední třídy trpí, když dostanou navzdory vyšším odvodům daleko nižší penzi v poměru ke svým dosavadním výdělkům.

Náš současný průběžný systém nezajišťuje vyšší střední třídě penzi, kterou si tito lidé představují. A proto by se mělo udělat politické rozhodnutí, jež by garantovalo, že každý dostane důchod třeba ve výši 60 % platu. A komu by to při současném stavu věcí nevycházelo, protože vydělává o dost víc, než jaký důchod mu bude vypočítán, ten by musel ještě povinně platit do nějakého druhého pilíře. Nebo platit víc do existujícího pilíře třetího.
peníze seniora

Chudší lidé by tak vystačili se současným penzijním systémem, ale ti bohatší, třeba ti, kdo berou víc než průměrnou mzdu, by si museli povinně posílat další procenta z výdělků na svůj účet. Odkud by si je v důchodu vybrali.

S čímž absolutně nesouhlasím. Proč by měli být lépe vydělávající lidé trestáni povinným přispíváním do vlastních důchodových fondů, aby měli ve stáří víc peněz než ti chudší, kteří toho zůstanou ušetřeni? Jen s vyhlídkou na to, že své peníze ve stáří (možná) dostanou zpět a budou tak mít lepší penzi.