Rozhodnutí o tom, že zajistíte ve své firmě chráněná pracovní místa, dáváte šanci i lidem s handicapem. V běžném životě mají tito lidé různá omezení, a nejsou schopni zvládat běžné pracovní vytížení, i kdyby stokrát chtěli.

nabídka práce

Už nejde o chráněné dílny.

Pokud tedy chcete ve své firmě zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, nehleďte na předpisy před 1. lednem 2018. Od 1. ledna 2018 se totiž leccos změnilo.

Novela zákona č. 435/2005, o zaměstnanosti změnila, tzv. chráněné dílny na nový pojem. Novela č. 367/2011, Sb. zavedla pojem chráněné pracovní místo.

Tato novela jasně vymezuje nově vzniklý pojem a dala jasná pravidla o tom, co všechno musí zaměstnavatel pro zřízení chráněného pracovního místa udělat, aby mu stát mohl finančně pomoci k tak bohulibému kroku.
potřesení rukou

Splňte podmínky a stát Vám pomůže

1.       Jako zaměstnavatel musíte splnit podmínku více než 50% zaměstnanosti osob se zdravotním postižením po dobu 3 měsíců, než podáte žádost na Úřad práce o dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

2.       Po schválení a podepsání dohody můžete po dalších třech měsících žádat o příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Zpětně obdržíte tento příspěvek.

3.       Úřadu práce musíte doložit doklad o tom, který prokazatelně dává najevo, že osoba je skutečně osoba se zdravotním postižením

4.       Dále musíte prokazatelně doložit, že takovou osobu skutečně vyplácíte, a to tím, že posíláte výplatu na účet této osoby.

5.       A nakonec tato osoba nesmí pracovat doma, ale na svém pracovišti.

Stát se snaží pomoci podnikatelům v jejich záměru tím, že jim poskytne finanční příspěvek na náklady spojené s chráněným pracovním místem. Snaží se poskytnout stejnou šanci na práci, jakou mají zdraví lidé.

Tím, že se rozhodnete pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se stáváte také poskytovatelem náhradního plnění. ÚP Vás do této databáze zařadí.

Podrobnosti o zřízení pracovního místa Vám poskytne každý Úřad práce v ČR.