Na první pohled se nemusí zdát vůbec nic složitého na tom, udržet chod SVJ v pořádku a vlastními silami. Postupně se ale často stává, že se majitelé bytových jednotek nemohou shodnout ani na základních otázkách a bodech. V jiných případech může dojít i na to, že je například předseda, popřípadě jiný člen výboru, neaktivní a zanedbává svou práci, kterou by měl odvádět – což se pochopitelně nejen nelíbí členům SVJ, ale v ohrožení je celé uskupení, protože SVJ má zákonné povinnosti, za které zodpovídá právě jeho předseda. Ať už se jedná o pravidelné schůzky minimálně jednou ročně, o zápisy z jednání nebo o plnění dohodnutých bodů, které si členové odhlasují.

Profesionál v oboru

Co ale dělat v případě, že něco nefunguje a stojí nejen plány, které jste všichni s domem měli, ale také právě zmíněné právní záležitosti, ze kterých může časem vyplynout i nějaká pokuta? Existuje možnost profesionála na takovou pozici – externí předseda svj. Je totiž zcela v souladu se zákonem, mít jako předsedu osobu, která v domě vůbec nebydlí ani nevlastní žádnou bytovou jednotku. Díky tomu, že tento člověk není zainteresovaný do osobních sporů či sympatií, bude dělat svou práci s jistým nadhledem a zajistí veškeré povinnosti, které k této pozici patří. Ať už se jedná o účetnictví, svolávání schůzek a hlasování, zajištění technického zázemí či ekonomických otázek, které je třeba řešit.

Zlepšení situace

Pokud byste měli obavy, že veškeré právo a kontrola bude v rukách prakticky cizí osoby, můžete zůstat v klidu. Předseda k sobě musí mít další členy výbory, a pokud se bude rozhodovat o věcech, pro které dle stanov není třeba hlasování všech členů SVJ, bude kontrolován právě dalšími členy výboru, kteří budou z vašich řad a zajistíte si tak stálý dohled nad veškerými činnostmi či změnami.

Profesionální předseda má být řešením pro případy, kdy se SVJ nemůže na ničem usnést přes různé spory a dohady, a zároveň má nést odpovědnost za právní kroky a dodržování zákonných norem.