Už v červenci nastal první výkyv, kdy se po skončení školní docházky navýšil počet nezaměstnaných o absolventy. Žadatelé o práci nicméně mají z čeho vybírat, protože vlivem celkové nízké nezaměstnanosti stále přibývá počet volných míst.

V prosinci bylo celkově na úřadech práce 231 534 uchazečů o zaměstnání. Což odpovídalo 3,1 procenta nezaměstnanosti. V listopadu to bylo pouze 2,8 procenta.
hledáte práci

I když se číslo zvyšuje, je stále tato hodnota nejnižší od roku 1996, tedy nejnižší za posledních 22 let. V celé Evropské unii tak podle Eurostatu se naše země dále drží na špičce zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti vůbec. Evropský úřad však České republice přisuzuje dvouprocentní nezaměstnanost.
hledání práce

Náhlý nárůst lidí bez práce se samozřejmě dá odvodit od ukončení sezónních prací, protože s příchodem zimy ubývá možnost dále pracovat v zemědělství či stavebnictví. Do evidence úřadů práce tak přibývají osoby, jejichž pracovní smlouvy jsou na dobu určitou či dohody za účelem provedení určitých prací. Samozřejmě mezi tyto nové uchazeče se také řadí živnostníci, kteří dočasně přes zimní období musí také ukončit svoji činnost.

Lze najít v této situaci i pozitiva?

I když se čísla nezaměstnanosti zvýšila, je evidentní podle dat z úřadů, že se snižuje celkově počet nezaměstnaných osob starších 50 let a osob se zdravotním postižením. Dále se nesmí zapomínat na to, že klesá počet dlouhodobě nezaměstnaných lidí.

Jaká je vize do budoucna?

Podle odborníků se dá předpokládat, že nezaměstnanost bude v následujících měsících stagnovat a celkově bude po celý rok v této oblasti situace stabilní. Vývoj situace jasně ukazuje, že společnosti budou nadále hledat řemeslníky a opraváře. Lidé pro obsluhu strojů a jiných zařízení budou také v kurzu. Pomocné a nekvalifikované síly budou také potřeba a stejně tak budou velké společnosti hledat nadále odborníky v IT.