Náročné

Nadané děti jsou od malička náročnější. Jsou velmi citlivé, vše intenzivně prožívají, i filmy a pohádky, mají perfektní představivost a smysl pro detaily. Mimořádně nadané děti odmítají spánek, večer chytají druhý dech, stále chtějí něco dělat, tvořit, poznávat a rodiče to nemají právě nejlehčí. Mnoho nadaných dětí se vyznačuje hyperaktivním chováním.
 dívka na knihách

Zvědavost

Malí géniové už ve věku dvou let dokáží rozlišovat písmenka abecedy, značky aut, věci, které se liší pouze drobnými detaily. Je to znak výjimečné koncentrace, která v tomto věku není běžná. Číst a psát začínají už kolem čtvrtého roku. Mají obrovskou slovní zásobu, ve větě dokáží vystihnout podstatu myšlenky, jsou velmi zvědavé.
Už v předškolním věku lze konstatovat, že dítě je mimořádně intelektově nadané, ale ještě nelze přesně určit, v které oblasti vyniká. Toto období je obdobím hledání. Dítě se o něco zajímá do detailů, v mnohem hlubším smyslu než jiní vrstevníci, získává informace z různých zdrojů, navzájem je spojuje do celku. O problematice dokáže zaníceně mluvit, kreslit, dokud se nenasytí vědomostmi, o které má právě zájem. Pak jde dál. Nadané děti, stejně jako ostatní předškoláci často střídají zájmy.
modré brýle

Kamarádi

Ani nadané děti, podobně jako jejich rodiče, to nemají jednoduché. Často se neumějí začlenit do kolektivu, nenajdou si kamaráda, který by byl na podobné vývojové úrovni. Nadání se hůř odhaluje u dívek. Nejsou až tak temperamentní jako chlapci a dokáží se přizpůsobit většině.
 
Geniálně děti vyžadují jiný pedagogický přístup než jako ostatní žáci. Nadané dítě se v běžné třídě mezi "normálními" spolužáky často napohled vymyká z normálu. Ať už je to mimořádnou šikovností a vědomostmi nebo absolutním nezájmem o vyučování, případně nevhodným chováním. Nadané dítě se totiž během klasického vyučování nudí. Pro nadané děti jsou určeny speciální školy, případně speciální třídy v běžných školách, které berou ohledy na jejich zvýšené nároky.
 
Pokud máte podezření, že v případě vašeho dítěte by mohlo jít o mimořádné nadání, zajděte si do pedagogicko – psychologické poradny, kde ho otestují. IQ se dá měřit už ve třech letech, ale přesnější je měření v pátém roce. Pětileté dítě má průměrné IQ 100, nadprůměrné 115 a hodnoty od 130 jsou znakem mimořádného nadání.